Bovenlandweg drempel........ weg?

 

 

 

 

 

sinds enige tijd liggen er drempels op de Bovenlandweg.Drempels die vaak gebruikt worden bij wegwerkzaamheden op snelwegen. Menigeen stoort zich daaraan en vraagt zich af of het niet anders kan. Keuze nu is door de 30-km zone van het Oosteinde of omrijden via de Rusluieweg.Goed alternatief of niet? Gevoelsmatig niet.

Plaatselijk Belang heeft de gemeente hierover benaderd. Lees hieronder de reactie van de gemeente over de bereikbaarheid van De Pollen lees verder 

 

 

 

oooooooooo

 


Wijkagent    

 

De wijkagent is bereikbaar op 06 57775977

 

 

ooo

 

 

 

 buurtpreventieapp

men kan zich melden bij Arie Peddemors,

 tel 0615835319

 


ooooooooooooooooooooooooooooooooooo