verkeersveiligheid  N36 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
t.a.v. Mevr. Van Nieuwenhuizen

Postbus 20901
2500 EX Den Haag

 

 

Vroomshoop, 28 juli 2019 

 

Betreft: Onveiligheid N36

 

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,

 

 

Vol hoop zaten we vorig jaar te wachten op de aanpassingen om de N36 veiliger te maken. Na een ontelbaar aantal ongelukken, waarvan te veel met dodelijke afloop, werd na aandringen van diverse partijen eindelijk de weg aangepakt. Vanaf september vorig jaar zou alles beter worden en het aantal ongevallen volgens verwachting afnemen. Helaas blijkt nu na alle aanpassingen, zoals het verbreden van de weg over 16 kilometer, het verlengen van een aantal af- en opritten, het plaatsen van vangrails en het aanbrengen van ribbelmarkeringen, dat er op de N36 nog steeds even veel ongevallen plaats vinden, waarvan een aantal helaas nog steeds met dodelijke afloop.

 

Het is daarom bijna onverantwoord om nog gebruik te maken van deze weg. We horen van verschillende mensen dat ze deze weg mijden omdat ze bang zijn gebruik te maken van de N36. Dit terwijl de N36 juist bedoeld is om andere wegen die door de vele dorpen lopen te ontlasten. 

Door  de vele ongevallen is de N36, de enige weg die het oosten met het noorden van het land verbindt geregeld afgesloten, waardoor al dat verkeer ook weer via binnenwegen en door dorpen zijn weg probeert te vinden, met onveilige en ongewenste situaties als gevolg.

 

Deze onveiligheid op Nederlandse wegen moet anno 2019 niet meer kunnen en er zijn voldoende mogelijkheden om de weg veilig te maken en grondig aan te pakken. Juist omdat de N36 steeds intensiever gebruikt wordt door de toenemende economische groei en er geen goede alternatieve routes zijn is het van groot algemeen belang dat er snel een oplossing komt voor de problemen op de N36.

 

Als vertegenwoordigers van alle inwoners rondom de N36, bij ons beter bekend als de Dodenweg, roepen wij u daarom op om op korte termijn te komen met een plan van aanpak om de N36 dusdanig veilig te maken dat het aantal (dodelijke) ongevallen drastisch zal afnemen. Het moet daarbij ook niet tot een plan blijven, maar de uitvoering dient daarbij ook voorrang te krijgen en zo snel mogelijk gepland en uitgevoerd te worden. U kunt niet verkopen dat een weg die door ontzettend veel mensen uit Oost en Noord Nederland gebruikt wordt, waar mensen zich onveilig voelen en ondanks eerder gedane aanpassingen nog steeds te veel ongevallen gebeuren niet de aandacht krijgt dat het verdient. Te lang is de weg links blijven liggen en is vorig jaar getracht met relatief eenvoudige en goedkope aanpassingen de weg veiliger te maken. Helaas is dat mislukt en is het daarom nu tijd om de N36 grondig aan te pakken zodat “onze” inwoners weer met een veilig gevoel van huis kunnen vertrekken om ’s avonds ook weer veilig terug te keren.

 

We zien uw reactie met smart tegemoet.

 

Hoogachtend,

 

Jeroen Haan

Voorzitter Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk

 

Deze brief wordt ondertekend door de volgende organisaties en partijen:

 

Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk

Belangenvereniging Bewoners Centrum Hardenberg

Dorpsbelang Geesteren

Dorpsraad Harbrinkhoek-Mariaparochie

Gemeenschappelijk belang Notter Zuna

Lutten Leeft

Plaatselijk Belang Arriën

Plaatselijk Belang Beerze

Plaatselijk Belang Beerzerveld/Mariënberg

Plaatselijk Belang Bergentheim

Plaatselijk Belang Bruchterveld

Plaatselijk Belang Buitengebied Gramsbergen

Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal

Plaatselijk Belang Collendoorn

Plaatselijk Belang Daarle

Plaatselijk Belang Daarlerveen

Plaatselijk Belang De Pollen/West-Geesteren

Plaatselijk Belang Dedemsvaart

Plaatselijk Belang Heemse

Plaatselijk Belang Kloosterhaar

Plaatselijk Belang Rectum Ypelo

Plaatselijk Belang Rheezerveen/Heemserveen e.o.

Plaatselijk Belang Stegeren-Junne

Plaatselijk Belang Westerhaar-Vriezenveensewijk

Ondernemend Vroomshoop

Jongerenraad Twenterand

Leefbaar Almelo

PVV Almelo

PVA Almelo

VVD Almelo

VVD Hardenberg

GroenLinks Hellendoorn

Lokaal Hellendoorn

PvdA Hellendoorn

CDA Ommen

LPO Ommen

Volkspartij Ommen Vooruit

CDA Twenterand

Gemeente Belangen Twenterand

PVDA/GroenLinks Twenterand

PVV Twenterand

SGP Twenterand

VVD Twenterand

Nieuw Enter-Wierden

Platform Progressief Wierden

CDA Overijssel

ChristenUnie Overijssel

D66 Overijssel

PvdA Overijssel

PVV Overijssel

SGP Overijssel

VVD Overijssel

50 plus Overijssel

 

 

0000000000000 


moet je van houden? 

 

 

 oooooo

 

 

 

 

 

Natura 2000 Natura 2000

 

 

 

 voor actueel nieuws kijk op de website

 van de provincie Overijssel!

 klik hiervoor op 

   lees dit nieuws

voor de laatste info over natura 2000!

 

 

 

 

 

 

 

 

ooooooooooooooo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 meer info bij  Karsten BV 

Nonkeswijk 2a, 7687 AZ Daarlerveen

Postbus 46, 7680 AA Vroomshoop

Tel: 0546 – 645000

Mob: 06 - 21862900

Email: g.karsten@karstenbv.nl

 

 

klik hier voor het plan

            

 

 ============================================

    

 

Beheerplan Engbertsdijksvenen


Het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen is vastgesteld. Aan de hand van het vastgestelde beheerplan wordt de vergunningverlening voor nieuwe activiteiten eenvoudiger. Voor bestaande activiteiten is nu duidelijk wat wel of niet vergunningvrij is. Het beheerplan is van toepassing voor een periode van zes jaar.

Volgens de PAS-gebiedsanalyse en de beheerplannen moeten er in en bij de Natura 2000 gebieden herstelmaatregelen uitgevoerd worden. De planuitwerking daarvan gebeurt in goed overleg met de omgeving in een zorgvuldig gebiedsproces. In veel gebieden is de planuitwerking voor deze herstelmaatregelen al gestart door de provincie of één van haar partners. Als bij die uitwerking van de herstelmaatregelen blijkt dat een maatregel beter vervangen kan worden door een andere even effectieve maatregel dan zal de provincie het beheerplan daar later zonodig op aanpassen.

Planuitwerking Engbertsdijksvenen van start

Op 7 maart 2017 hebben Gedeputeerde Staten het plan van aanpak voor de planuitwerking Natura 2000 Engbertsdijksvenen goedgekeurd. Na een zorgvuldige kwartiermakersfase in 2016 onder leiding van LTO Noord, is duidelijk geworden dat de volgende partners vertegenwoordig zijn in de Bestuurlijke Adviescommissie en nauw betrokken worden in het gebiedsproces:

  • LTO Noord (bestuurlijk trekker)
  • Algemene grondgebruikers (vertegenwoordigen belangen van grondgebruikers en Platform Engbertsdijksvenen)
  • Bewoners en plaatselijke belangen (vertegenwoordigen Platform Achter het Stroomkanaal en plaatselijke belangengroepen)
  • Landgoederen en Wildbeheer (vertegenwoordigen Landgoed Almelo en de Wildbeheer eenheid)
  • Natuur en Milieu Overijssel (vertegenwoordigen belanghebbende natuurorganisaties en natuurboeren)
  • gemeente Twenterand (vertegenwoordigen ook de gemeenten Tubbergen en Hardenberg)
  • Staatsbosbeheer
  • Waterschap Vechtstromen

Op 20 december 2016 is de kwartiermakersfase op informele wijze afgerond. In maart 2017 is de planuitwerking gestart.

 

 0000000

 

Dorpsplanplus

 

meer weten lees verder