Uitnodiging 


Natura  2000, de Engbertsdijksvenen en de gevolgen

 

 

 De Engbertsdijksvenen is Natura 2000 gebied

 voor natuurherstel en natuurbehoud

 

De doelen voor het gebied zijn het behoud van:

Droge heide - Actief hoogveen -Herstellend hoogveen- Geoorde fuut-
Toendra rietgans- Kraanvogel 

Belangrijkste maatregel is de vernatting van het gehele gebied.Een deel van deze maatregelingen is al uitgevoerd of wordt uitgevoerd. Zo is er veel bos gekapt en is gestart met het dempen van sloten. Dit alles om de vernatting te realiseren. 

Door deze vernatting,de behoorlijke hoogte verschillen en de doordringbare gronden is er zeker zorg over de gevolgen voor de omliggende gronden en het woongenot van bewoners en boeren.

De Bewonerscommissie in en rondom het EDV volgt dit proces al enige jaren en heeft veel gecommuniceerd met projectgroep, de betrokken organisaties en bewoners. De Beleids Advies Commissie waarin alle belanghebbenden zitting hebben (ook een vertegenwoordiger van de burgers) heeft een principe besluit genomen op basis van alle beschikbare informatie en onderzoeken.

Hoe dit besluit er uit ziet en welke maatregelen genomen moeten worden, wordt uiteen gezet in een bijeenkomst voor bewoners aan de zuidzijde.

U bent van harte welkom  op woensdag 26 februari op de Johanneshoeve om 19.30 uur

De Bewonerscommissie en Plaatselijk Belang van De Pollen West Geesteren

 

 

 

 

000000000

 

 

 

 

Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen Provincie Overijssel

 

 type in: Engbertsdijksvenen provincie Overijssel

en kijk naar de laatste ontwikkelingen!!

 

 


 

ooo

 

 

 

BIODIVERSITEIT

In het kader van biodiversiteit heeft de gemeente Twenterand, in samenwerking met landschap Overijssel, een project uitgewerkt om de biodiversiteit in de gemeente Twenterand te vergroten. Specifiek is de nadruk komen te liggen in Vriezenveen en De Pollen rond de Kooiplas, Fayersheide en Engbertsdijksvenen.

Eén van de onderwerpen is de aanplant van bosplantsoen, (struiken, heggen, heesters en bomen) alle inheemse soorten.

Voor de inventarisatie is men op zoek naar bedrijven en particulieren in Vriezenveen en De Pollen die hier aan willen meewerken en bijdragen door deze aanplant op eigen terrein vorm te geven.

(Let op: Aanplant in het kader van een opgelegde herplant verplichting voldoet niet).

In overleg met deskundigen zal worden bepaald welke de meest geschikte locaties zijn en volgt nader bericht.

Wees er snel bij want vol is vol.
Voor belangstelling en vragen kunt u mailen naar: groenelopertwenterand@gmail.com

Met vriendelijke groet,


Plaatselijk Belang De Pollen/West-Geesteren