moet je van houden? 

 

 

 oooooo

 

 

 

 

 

Natura 2000 Natura 2000

 

 

 

 voor actueel nieuws kijk op de website

 van de provincie Overijssel!

 klik hiervoor op 

   lees dit nieuws

voor de laatste info over natura 2000!

 

 

 

 

 

 

 

 

ooooooooooooooo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 meer info bij  Karsten BV 

Nonkeswijk 2a, 7687 AZ Daarlerveen

Postbus 46, 7680 AA Vroomshoop

Tel: 0546 – 645000

Mob: 06 - 21862900

Email: g.karsten@karstenbv.nl

 

 

klik hier voor het plan

            

 

 ============================================

    

 

Beheerplan Engbertsdijksvenen


Het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen is vastgesteld. Aan de hand van het vastgestelde beheerplan wordt de vergunningverlening voor nieuwe activiteiten eenvoudiger. Voor bestaande activiteiten is nu duidelijk wat wel of niet vergunningvrij is. Het beheerplan is van toepassing voor een periode van zes jaar.

Volgens de PAS-gebiedsanalyse en de beheerplannen moeten er in en bij de Natura 2000 gebieden herstelmaatregelen uitgevoerd worden. De planuitwerking daarvan gebeurt in goed overleg met de omgeving in een zorgvuldig gebiedsproces. In veel gebieden is de planuitwerking voor deze herstelmaatregelen al gestart door de provincie of één van haar partners. Als bij die uitwerking van de herstelmaatregelen blijkt dat een maatregel beter vervangen kan worden door een andere even effectieve maatregel dan zal de provincie het beheerplan daar later zonodig op aanpassen.

Planuitwerking Engbertsdijksvenen van start

Op 7 maart 2017 hebben Gedeputeerde Staten het plan van aanpak voor de planuitwerking Natura 2000 Engbertsdijksvenen goedgekeurd. Na een zorgvuldige kwartiermakersfase in 2016 onder leiding van LTO Noord, is duidelijk geworden dat de volgende partners vertegenwoordig zijn in de Bestuurlijke Adviescommissie en nauw betrokken worden in het gebiedsproces:

  • LTO Noord (bestuurlijk trekker)
  • Algemene grondgebruikers (vertegenwoordigen belangen van grondgebruikers en Platform Engbertsdijksvenen)
  • Bewoners en plaatselijke belangen (vertegenwoordigen Platform Achter het Stroomkanaal en plaatselijke belangengroepen)
  • Landgoederen en Wildbeheer (vertegenwoordigen Landgoed Almelo en de Wildbeheer eenheid)
  • Natuur en Milieu Overijssel (vertegenwoordigen belanghebbende natuurorganisaties en natuurboeren)
  • gemeente Twenterand (vertegenwoordigen ook de gemeenten Tubbergen en Hardenberg)
  • Staatsbosbeheer
  • Waterschap Vechtstromen

Op 20 december 2016 is de kwartiermakersfase op informele wijze afgerond. In maart 2017 is de planuitwerking gestart.

 

 0000000

 

Dorpsplanplus

 

meer weten lees verder